Vi trenger en som har god erfaring med barn og kan ta ansvar for å lære barn å sikre hverandre og å klatre, på en pedagogisk god måte!

Instruktøren bør kunne jobbe på kveldstid på hverdager fra kl 17 og i helger og helst starte opp i uke 2!

Instruktøren starter på ren timesbetaling med avtalt timelønn og har mulighet til å få en fast stilling dersom klatregruppa får utvidet inntektsgrunnlaget tilstrekkelig.

Instruktøren vil jobbe sammen vår allerede fulltidsansatte klatretrener.

Er du interessert, så ta kontakt på e-post, post@bjorndal-if.no.