Til medlemmene i Bjørndal Idrettsforening                                         13.02.2018 Oslo

 

Innkalling til årsmøte i Bjørndal Idrettsforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Bjørndal Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes den 14.mars kl 18 på Seterbråtveien 4, 1271 Oslo (klubbhuset på Meklenborg).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.februar til post@bjorndal-if.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://bjorndal-if.no/post/45.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret