Klubbhåndboken gir en oversikt over rutiner, mål og virkemidler for Bjørndal Idrettsforening.

Klikk på linken under for å se håndboken i sin helhet.