• Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
  • Brukeradministrasjon - påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige” tilganger” til FIKS.
  • Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
  • Ansvar for påmelding av lag til seriespill.