BIFs hovedmålsetning er å drive idrett for alle som har lyst, tilpasset den enkeltes forventinger og nivå. Vi vektlegger det positive i all aktivitet, og skal uansett oppmuntre og gi mye ros. På den måten blir idrettsaktivitetene en positiv opplevelse for både store og små.

Vår klubb drives av frivillighet, og er avhengig av medlemmenes egeninnsats, offentlig støtte, samt inntekter fra sponsorer og dugnader. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe inntekter til foreningen. BIF er avhengig av at medlemmene, foreldre/foresatte stiller opp på ulike dugnader for å sikre drift av foreningen.

I BIF er det mulig å være med i følgende idretter: Fotball, håndball, ski, sykkel, klatring, allidrett, innebandy, futsal og cricket.

Du finner mer informasjon om de forskjellige idrettene i menyen.

 

Bjørndal Idrettsforening

Seterbråtveien 4, 1271 Oslo

Tlf: 975 93 810

E-post: post@bjorndal-if.no

Org.nr: 983 949 975

Kontonummer: 7874.05.36361