BIFs hovedmålsetning er å drive idrett for alle som har lyst, tilpasset den enkeltes forventinger og nivå. Vi vektlegger det positive i all aktivitet, og skal uansett oppmuntre og gi mye ros. På den måten blir idrettsaktivitetene en positiv opplevelse for både store og små.

BIF drives av frivillighet, og er avhengig av medlemmenes egeninnsats, offentlig støtte, samt inntekter fra sponsorer og dugnader. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe inntekter til foreningen. Alle som kan skaffe dugnadsjobber eller sponsorinntekter bes melde dette til daglig leder. BIF er avhengig av at medlemmene, foreldre/foresatte stiller opp på ulike dugnader for å sikre drift av foreningen.

I BIF er det mulig å være med i følgende idretter: Fotball, håndball, ski, sykkel, klatring og allidrett.

Du finner mere informasjon rundt idrettene i menyen.