Booking av BUA, klubbhuset og områdene på Meklenborg for organisasjoner (skoler, barnehager osv.) gjøres ved å sjekke kalenderen under og sende en e-post til post@bjorndal-if.no. Det kan ikke bookes i BUA og kioskens åpningstider.

 

Klubbhuset

Pris

900kr for medlemmer og 1200kr for ikke medlemmer. Man oppfordres til å arrangere idrettsaktiviteter igjennom BIF og hvem som helst kan bli medlem av klubben og arrangere idrett og låne klubbhuset til dette gratis dersom klubbhuset er ledig. Det krever at både de som arrangerer og de det blir arrangert for er medlemmer.

Praktisk

Sjekk kalenderen under om det er ledig og send en e-post til: post@bjorndal-if.no

Regler

 • Det ikke lov å nyte rusmidler på klubbhuset.
 • Varsle BIF umiddelbart om eventuelle skader eller ødeleggelser.
 • Vaske bord, rydde. Sette bord tilbake på plass, se vedlagte oversikt
 • Ta med søppel fra klubbhuset
 • Toalett, oppholdsrom, kjøkken skal vaskes, toalettpapir, tørkepapir skal etterfylles
 • Forlate lokalet i samme stand som da du kom.
 • Ekstra stoler og bord som benyttes, skal settes tilbake.
 • Påse at alle vinduer er lukket, alle lys er slått av, og at alle dører er låst.
 • Det gis ikke tilgang til wi-fi ved utleie.

Scenen

Pris

Avtales

Praktisk

Sjekk kalenderen under om det er ledig og send en e-post til: post@bjorndal-if.no

 • Objektet leies ut under forutsetning av at leietaker har sertifisert personell som tar ansvar for rigging og nedrigging.
 • Leieobjektet overtas i den stand det befinner seg
 • Leieobjektet kan kun benyttes til formålet i avtalen
 • Leieobjektet kan ikke bringes ut av Norge med mindre dette er avtalt skriftlig.
 • Utleier har ansvaret for at leieobjektet er funksjonsdyktig ved utlevering. Ev. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt utleier innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. Utleier påtar seg intet ansvar for ev. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på leieobjektet.
 • Under leieperioden skal utleier når som helst kunne gis adgang til å besiktige leieobjektet.
 • Gjør leietakeren seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne og leietaker plikter da å returnere leieobjektet umiddelbart.
 • For sen tilbakelevering av leieobjekt debiteres med kr. 1000,- pr. dag.
 • Er ikke leieobjektet returnert innen 3 dager etter utleieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan utleier fakturere leieobjektet som solgt.