Krav om politiattest i Bjørndal IF

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Bjørndal IF blir ordningen håndtert på følgende måte

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Det betyr at f.eks. lagledere som kun har en administrativ rolle i utg.pkt. ikke trenger å levere attest, men det varierer fra lag til lag hvordan oppgaver og ansvar fordeles blant støtteapparatet og vi ber derfor om politiattest fra samtlige trenere og lagledere (inkl. ass.trenere/lagledere).

Ansvarlig for politiattester:

Daglig leder, Martin Nome
E-post: post@bjorndal-if.no
Telefon: 975 93 810

Bjørndal IF har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan innhentes attester

 1. Ny ordning fra 1. juli 2014: Søknad om politiattest for verv i idrettslag gjøres elektronisk (hvis du er over 18 år). Du trenger imidlertid bekreftelse fra klubben på at du har et verv hos oss. Send en epost med fullt navn + f.nr. (11 siffer), samt hvilken oppgave du skal utføre til post@bjorndal-if.no så får du et utfylt og signert bekreftelseskjema i retur, dette legger du ved søknaden som du finner mer info om her. (åpnes i nytt vindu)

  Direktelink til søknadsskjema her. (åpnes i nytt vindu)

  Har du ikke anledning til å søke elektronisk - eller er under 18 år - kan fortsatt søknader sendes pr. papir. Benytt skjema som du finner her. Du må også legge ved bekreftelse fra klubben så husk å sende epost med fullt navn og fødselsnr til daglig leder (trine@bjorndal-if.no) så du får en signert bekreftelse tilbake. Søknad m/bekreftelse sendes pr. post til : Oslo Politidistrikt, Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

 2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.

 3. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til daglig leder enten ved personlig fremmøte etter avtale eller ved å scanne inn mottatt attest og sende elektronisk til post@bjorndal-if.no. BIF skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

  Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

  Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres via:

Norges Idrettsforbund (åpnes i nytt vindu)

Politiet (åpnes i nytt vindu)