• Hovedoppgave er å legge til rette for god dommerutvikling BIF Fotball
  • Lede en samling for alle klubbdommere ifm. sesongstart.
  • Lede 1-2 samlinger for alle klubbdommere i løpet av sesongen.
  • Kursing av klubbdommere (nye og gamle) til 5’er, 7’er og 9’er.
  • Observere klubbdommere 5-6 ganger i løpet av sesongen, og gi tilbakemeldinger til dommerne.
  • Identifisere og følge opp potensielle kretsdommere i klubben, i samråd med dommerkoordinator.
  • Utarbeide et årshjul som beskriver dommeraktiviteten i klubben.
  • Følge opp dommerkoordinator.
  • Fylle rollen som dommeransvarlig i kvalitetsklubb.
  • Utarbeide skriftlige rutiner for klubbdommere. Herunder en beskrivelse av dommerrollen; hva innebærer det å være dommer; retningslinjer for adferd; hvordan sende inn dommerregning etc.
  • Sette opp et forslag til utstyrsdekning fra klubben, etter nivå på dommer.