• Har hovedansvaret for oppstart av nytt kull. Dette innebærer:
  • Tett samarbeid med lagleder på det eldste allidrettskullet gjennom hele det siste året på allidrett.
  • Planlegging og gjennomføring av foreldremøte/oppstartsmøte med det nye kullet. Dette gjennomføres vinteren før oppstart.
  • Rekruttere nye foreldretrenere.
  • Sørge for at alle nye trenere får tilgang til sportsplan, verdigrunnlag og annen nødvendig informasjon.
  • Legge til rette for trenerkurs.
  • Gjøre nye trenere og lagledere kjent med retningslinjer for barnefotball 8 år.
 • Være medlem i fotballstyret.
 • Være godt kjent med klubbens drift av fotballgruppa og kvalitetsklubbkonseptet.
 • Ansvarlig for å rekruttere nye spillere på etablerte kull i samarbeid med lagledere.
 • Ansvarlig for årshjulet i rekrutteringsplanen.