Rekrutteringsplan – BIF Fotball

I Bjørndal IF er vi opptatte av å skape et likeverdig tilbud for alle. Med våre verdier som grunnlag jobber vi aktivt for å inkludere alle som ønsker å være med og spille fotball, uansett nivå og bakgrunn. Vårt nedslagsfelt er i hovedsak Bjørndal, men vi ønsker velkommen til alle barn, unge og voksne som vil spille fotball i vår klubb.

 

Samarbeid med allidrett

Den viktigste rekrutteringsarenaen til vår fotballgruppe er allidretten i klubben. I BIF organiserer vi allidrett for barn i alderen 5-7 år, før vi etablerer særidrettskull det året de fyller 8 år. Allidrettskalenderen følger skoleåret, noe som innebærer sesongstart i august og avslutning i juni; fotballgruppa etablerer et nytt kull på våren parallelt med det siste halvåret på allidrett.

 

Rekrutteringsansvarlig i fotballgruppa har ansvar for å etablere dialog med trenerne på det eldste allidrettskullet når de starter opp deres siste sesong i august, slik at de har et tett samarbeid frem til oppstarten av fotballkullet våren etter. I løpet av høsten brukes utvalgte treninger til organisert fotball, et sentralt virkemiddel for å rekruttere til etableringen av det nye fotballkullet. I denne perioden markedsføring av det nye kullet til skoler i nærområdet, rekrutteringsansvarlig og daglig leder har ansvar for dette.

 

Oppstart nye kull

I januar arrangeres det et oppstartsmøte for foreldrene til barn som fyller 8 år. Her gis det informasjon om hva det innebærer å spille fotball i Bjørndal IF, trenere og lagledere for det nye kullet presenteres, samt øvrig informasjon. Møtet fungerer også som en rekrutteringsarena for nye spillere og trenere.

Det er rekrutteringsansvarlig i BIF Fotball som arrangerer møtet og som er ansvarlig for invitasjoner, i samarbeid med lagleder på allidrett.

 

 

 

Årshjul

Årshjulet beskriver hvordan rekruttering og oppstart av et nytt fotballkull utfolder seg gjennom året.

Årshjul

August

Oppstart av det siste året på allidrett for 7-åringer.

September

Tett samarbeid mellom rekrutteringsansvarlig og trenere på allidrett.

Oktober

Jevnlige treninger hvor fotballgruppa skolerer treneren til å lede organiserte fotballøkter.

November

Rekruttere trenere til det nye kullet.

Desember

Markedsføring av nytt fotballkull til Seterbråten og Bjørndal skole.

Januar

Oppstartsmøte nytt fotballkull.

Påmelding til seriespill.

Februar

Innkjøp av drakter og treningsutstyr.

Mars

Første treninger for det nye fotballkullet.

April

Oppfølging av det nye fotballkullet.

Mai

Evaluering av årets oppstart.

Juni

Planlegge ny sesong.

Juli

Planlegge ny sesong.