• Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
  • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
  • Hovedansvarlig for kontakt med idrettskrets og NIF.
  • Klubbens pressekontakt.
  • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av daglig leder.
  • Innkalling / referat styremøter, føre protokoll.
  • Være redaktør for klubben eller gruppas hjemmeside.
  • Søknader om (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).
  • Påmelding av lag.
  • Mottak og distribusjon av e-post.