• Lede og koordinere økonomiarbeidet - og lede et evt økonomiutvalg.
  • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
  • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
  • Følge opp regnskapsfører.
  • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.
  • Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder.