• Hovedoppgave er å sette opp dommere til BIF Fotballs hjemmekamper.
  • Utarbeiding av ukentlige dommerlister til hjemmekamper. Listen skal sendes ut til alle dommere og trenere senest fredag uken før kampene spilles. I tillegg skal listen legges ut på Facebook-siden til klubbdommerne i Bjørndal IF.
  • Observering og veiledning av klubbdommerne, og skape gode holdninger. Det skal gjennomføres minimum 4-6 uanmeldte observasjoner av ulike dommere i løpet av sesongen. Rapport skal skrives og sendes til dommeransvarlig.
  • Påse at det til enhver tid er satt opp en dommer til 5, 7 og 9’er-kamper på Meklenborg.
  • Ajourføre dommerlistene.
  • Påse at alle får dømt like mange kamper i løpet av en sesong.
  • Være dommeransvarlig under Privatmegleren cup.
  • Sette opp dommere til treningskamper på forespørsel fra trenere i BIF Fotball. Det inkluderer 9, og 11’er-kamper.
  • Identifisere potensielle kretsdommere, og melde kandidater til dommeransvarlig.
  • Loggføring av tilbakemeldinger på dommere, dommere som ikke kommer, kommer for sent eller ikke har riktige holdninger. En dommer som ikke har møtt til kamp skal få en advarsel, og strykes fra dommerlisten dersom dette skjer for andre gang og den aktuelle dommer ikke har meldt forfall.