• Implementere klubbens strategi ut i praksis.
  • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
  • Kommunikasjon med krets og forbund.
  • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).
  • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
  • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
  • Bestille Fair play-effekter.
  • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
  • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
  • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
  • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.