• Følge opp spillere som er med på sone-, krets- eller landslag.
  • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging.
  • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere.
  • Bistå ved valg om hospitering.
  • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
  • Utarbeide rød tråd, sammen med treneransvarlig/trenerkoordinator, aktuelle trenere og fotballstyre (sportsplan).