• Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb.
  • Informere ledere, trenere, lagledere, anleggsansvarlig, arrangementsansvarlige, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.
  • Motivere for deltakelse.
  • Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek.
  • Være kontaktledd mellom klubb og krets.
  • Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben krets og forbund.
  • Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber om utdannings­tiltak.