• Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformell kompetanse og kontaktopplysninger.
  • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.
  • Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige. Koordinatoren bør sitte i styret.
  • Skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter.
  • Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til klubben i nært samarbeid med valgkomiteen.