• Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill.
  • Være kontaktperson for lagledere og trenere.
  • Holde fotballkontoret åpent to timer i uken.
  • Ansvarlig for innkjøp av utstyr/drakter.
  • Hjelpe lagledere med bestilling av nødvendig utstyr.
  • Sørge for at det alltid er tilstrekkelig med utstyr tilgjengelig for alle lag, dette inkluderer medisinsk utstyr.
  • Organisere opplæring i FIKS for nye trenere/lagledere.
  • Arrangere minst én handlekveld i året på klubbhuset med Torshov Sport.
  • Være FIKS-ansvarlig og Baneansvarlig.