Vi vil så klart unngå skader så langt det lar seg gjøre, men i kampens hete kan alt skje og da er det godt at det finnes retningslinjer og fremgangsmåter om ulykken inntreffer.

Ved skade må dette meldes fra om så fort som mulig. Det gjøres gjennom linken under.
https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon

Gjennom medlemskapet i klubben er du forsikret. Du er kun forsikret når medlemsavgiften på 100 kroner er betalt. Derfor må alle som er delaktige i klubben være medlemmer.
Under er en link til Forsikringsbeviset fra NFF.
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/forsikringsbevis-2019.pdf

 

Under ser du en liste fra NFF over hva som skal gjøres ved en skade:

  1. Ved skade eller lidelse.
  2. Utfør akutt skadebehandling.
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand.
  3. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning.
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen.
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk.
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling.