Denne håndboken er et utdrag fra Bjørndal Idrettsforenings klubbhåndbok, tilpasset
fotballgruppa. Denne håndboken er en del av styringssystemet som beskriver måten fotballgruppa
skal drives på.

I vedlegget under kan du laste ned klubbhåndboka for fotballgruppen.
Dette er et utdrag fra hovedlagets klubbhåndbok som du finner under "Klubben" i menyvalget.