Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, eller på is. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. Barna kan låne ski og skøyter av klubben. Allidrettstreningen er oftest på Meklenborg, og noen ganger inne på Seterbråten skole. På allidrett skal barna ha det gøy.  

Målet med allidrett er å:

  • Stimulere den fysiske, motoriske, psykiske ​og sosiale utvikling.
  • Utvikle evne til samarbeid og sosial omgang.
  • Forberede ungene for organisert aktivitet i idrettslaget.
  • Gi allsidig idrettsopplæring.

Allidrett skal være inngangen til livslang bevegelsesglede!

Pris og påmelding
Treningsavgift: Kr. 550 per halvår.
Medlemsavgift Kr. 100 per kalenderår.
Fra og med det året barnet fyller 7 år må man betale treningsavgift.
Påmelding: E-post til post@bjorndal-if.no eller via: https://bjorndal-if.no/category/26