Drift og vedlikehold av fotballanlegg
Det er fotballgruppa som har ansvaret for drift og vedlikehold av fotballanlegget
utover ansvar i regi av Oslo kommune. Dette innebærer ansvar for utstyr og baner
som naturlig hører til fotballanleggene, samt kontakt med Kultur og Idrettsetaten i
Oslo kommune i forhold til bestillinger av kritt, maling, sand, nett, mål mv til bruk på
fotballbanene.

Arbeidsoppgaver som skal utføres av fotballgruppa:

• Kritting og banemerking (hovedmerking utføres av Oslo kommune)
• Søppelplukking på idrettsanlegget inkludert friarealer
• Vedlikehold av utstyrsbod (innvendig og utvendig)
• Vedlikehold av krittkasser
• Vedlikehold av spillerboder og annet utstyr for fotballen
• Klargjøring av baner før sesongstart (utover merking, tromling, klipping)

• Bruk og disponering av fotballbaner (utover kretsens disponeringer)
• Oversikt og fordeling av nøkler til mål, krittkasser og utstyrsboder

A/B banen benyttes ikke de periodene det kan være mulig å legge is.

Arbeidet utføres av lagene gjennom dugnad.

Vinterdrift av kunstgressbanen
Vinterdrift av Kunstgressbanen er Anleggsgruppens ansvar. Retningslinjer for
vinterdriften er utarbeidet.
Det er viktig at kommunale retningslinjer for bruk av kunstgressbanen i
vintersesongen overholdes slik at det unngås bøter, tilbakeholdelse av driftstilskudd
og andre reaksjoner som følge av uberettiget bruk.