Bjørndal Idrettsforenings motto er ”Idrett for alle”, vi skal bidra til at alle trives i laget
og i klubben samtidig som den enkelte utøver sikres en god sportslig utvikling. Det er
viktig at trenere og ledere oppmuntrer utøverne og gir mye ros. Aktiviteten skal
tilpasses barnas ferdighetsnivå og vi skal fokusere på at idrett er gøy!

Tillitsvalgte, trenere og eventuelt andre har alle et ansvar for å informere gruppens
styre, alternativt hovedstyret, om alvorlige hendelser, for eksempel disiplinære
forhold, alvorlig skader, med mer. Det er også et ansvar å informere foreldre og
foresatte hvis barn/ungdom har unormal atferd eller det oppstår spesielle hendelser
eller episoder.

Hvert lag skal ha en hovedtrener, en hjelpetrener, en lagleder og en foreldrekontakt. I
tillegg anbefales det at lagene involverer foreldre og foresatte i lagenes aktivitet slik
at vi får en god lagånd og god klubbånd. Foresatte bør involveres i sosiale
arrangementer, oppmøte på kamper, sørge for transport til/fra kamper,
dugnadsarbeid og tilrettelegging av baner, utstyr, arrangementer for spillerne mv.
Lagleder kan delegere arbeidsoppgaver til foreldre/foresatte etter behov.

Det er viktig at aktivitet rundt utøver og laget er organisert slik at foreldre og foresatte
får anledning til å delta og å ta ansvar for aktivitet og arbeid som må utføres.

Lagleder
Lagledere har det administrative ansvar for laget og skal sørge for at laget har det
støtteapparat rundt laget som er nødvendig. Lagleder har ansvar for kommunikasjon
mellom trenere, spillere og spilleres foresatte. Dette innebærer følgende funksjoner:

 Ansvar for kommunikasjon trenere/spillere/foresatte/den aktuelle gruppe
 Ansvar for informasjon til spillere
 Ansvar for informasjon til foreldre/foresatte, herunder å sørge for
gjennomføring av foreldremøter
 Ansvar for å avtale treningskamper
 Ansvar for å fordele dugnadsarbeider
 Ansvar for å involvere foreldre/foresatte i aktivitet rundt laget og lagets aktivitet
 Ansvar for at det blir utarbeidet planer for reiseopplegg i forbindelse med
kamper, treninger, cuper mv
 Ansvar for tilrettelegging for sosiale aktiviteter
 Oppfølging av betaling av medlemskontingent og treningsavgifter


Hovedtrener
Hovedtrenere har ansvar for det sportslige opplegget rundt laget. Dette innebærer
bl.a. utvikling av treningsopplegg, sportslig tilrettelegging, individuell spillerutvikling
og lagutvikling, laguttak og kampoppsett. Hovedtrener har ansvar for at laget følger
BIFs retningslinjer både når det gjelder treningsopplegg, spillerutvikling og policy
forøvrig. Hovedtrener har ansvar for følgende funksjoner:

 Delta i evt. trenerforum
 Bidra til utvikling av treningsopplegg
 Utarbeide treningsopplegg
 Gjennomføre treninger
 Spillerutvikling og spillersamtaler
 Kampoppsett og laguttak
 Koordinere treningene med øvrige lag på samme årskull
 Uttak av spillere til evt. spillerutvikling internt i BIF, keepertreninger og
dommerkurs.
 Foreslå deltakelse i cuper, treningskamper mv for laget