Holdningsarbeidet er det viktigste vi gjør i BIF Fotball.

 Spillerne skal, sammen med støtteapparatet, bli enige om målsetningen for laget.
 Prioritere skole foran idretten, men ha tid til begge deler.
 Lære å ta ansvar i det lagarbeidet man deltar i.
 Alle skal følge Fair play og være et godt eksempel for andre, på og utenfor banen.
 Oppmuntre medspillere/medlemmer/trenere i medgang og motgang.
 Lære å takle både tap og seier.
 Ha en positiv holdning til dommerens oppgave, og støtt dommeren underveis.
 Bruke lærdom om et generelt sunt kosthold, og om søvn, hvile og andre restitusjonstiltak
i forbindelse med kamp og trening.
 Dusje etter trening og kamp (hindre sykdom). Ta med skiftetøy om det ikke er mulig å
dusje rett etter trening og kamp.

2.1 Foreldrevettregler og foreldrerollen
Bjørndal IF fotball ønsker at ditt/dine barn skal trives i klubben. For at vi skal ha mulighet til å gi
barnet ditt mest mulig glede, læring, mestring og gode opplevelser ønsker vi hjelp og støtte fra
dere. Derfor håper vi at dere setter dere inn i og følger foreldrevettreglene og regler for Fair Play:

1) Støtt opp om klubbens arbeid, på foreldremøter forankres klubbens verdisyn.
2) Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3) Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og
motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4) Alle har ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5) Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener
og klubb i etterkant.
6) Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7) Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre støttende – da er du en god medspiller!
8) Foreldre, foresatte og publikum har sin plass på motsatt side av lagleder og spillersiden.
I tillegg må foreldre eller de foresatte varsle når barnet uteblir fra kamp, stille på oppsatte
dugnader, påse at barna er riktig påkledd til treninger og kamper, sørge for at barnet blir
transportert til og fra kamper, og ta på seg oppgaver rundt laget.