Alle er tjent med at vi hjelper hverandre mest mulig for å få et best mulig tilbud for flest mulig.
Derfor innfører vi følgende policy i Bjørndal IF fotball. I 5’erfotballen har foreldrene selv ansvar
for å kjøre sitt barn til kamp. Samtidig oppfordrer vi til at trenere og foreldre hjelper til og tilbyr
transport til de vi vet har vanskeligheter med å komme seg på kamp.

For 7’er, 9’er og 11’er lag settes det opp kjørelister, og alle møter ved klubbhuset i passende tid
før kamp. Lagleder for laget har ansvar for å få på plass en rulleringsordning med nok biler til
hver bortekamp, men lagleder kan med fordel utnevne en ansvarlig person til denne oppgaven.