1) Er hovedkontaktperson for laget, og et bindeledd mot klubben.
2) Bør lage et team med personer som tar seg av viktige oppgaver. Sentrale oppgaver/roller
er; kampvert, økonomi, påmelding til serie og cup, omsorg, dugnad, sosiale tiltak m.m.
3) Skal informere spiller, trenere og foreldre om dugnader, cuper, treningstider, og lignende.
4) Ansvar for oppfølging av trenignsavgift og medlemskontigen sammen med andministrasjonen i klubben. 
5) Har ansvar for lagkassen sammen med eventuelt økonomiansvarlig, samt å gi
informasjon til trenere om lagkassen, økonomi og bruk av midlene i lagkassen.
6) Ved turnering skal lagleder ha kontroll på hva som dekkes av klubben, om de skal
benytte midler fra lagkassen, om de skal lage egen dugnad, eller eventuelt egenandel som
er lik for alle eller gradert ut fra hvem som har stilt opp på dugnad eller ikke.
7) Det utarbeides en egen lagledermanual, men lagleder bør sette seg inn i hele sportsplanen.