Ved hver hjemmekamp skal vi ha en kampvert som ønsker motstanderen velkommen. Før hver
kamp gjennomfører vi også Fair Play-møte. Dette avvikles av lagenes hovedtrener sammen med
dommer, og med bistand fra kampverten. På Fair Play-møtet blir vi enige om at foreldre står på
motsatt side, regelen om lavt press og resten av punktene på skrivet ”Fair Play-møtet barn”.