Påmelding til turnering dekkes av lagkassen og klubbens egen Privatmegler Cup skal prioriteres.

For å styrke samholdet hos eldre kull skal lagene i alderstrinn 11 til 15 år prioriterer Arvika Cup
der klubben dekker transport og en sosial kveld.

For alle lag under 13 år som reiser på turnering, så er de samme regler for spilletid som gjelder.
Alle lag skal være jevne, og det skal ikke toppes. Spilletiden skal være tilnærmet lik for alle
utøvere. Hovedfokus på slike turer er det sosiale og trygge rammer.

I forkant av overnattingsturneringer skal det avholdes et foreldremøte der en plan for
gjennomføring av turneringen presenteres.