Det er viktig å ha passe antall lag påmeldt i vært årskull eller på tvers av årskull ut fra antall
tilgjengelige spillere totalt. På den måten får alle spille mest mulig når eget lag/kull spiller kamp,
samtidig som de ikke må spille for mange lag for å klare å stille lag.

I barnefotballen og ungdomsfotballen til og med 13 år (9’er fotball) meldes det på et passe antall
lag ut fra spillere på hvert årskull. I ungdomsfotballen fra og med 14 år (11’er fotball) skal vi
melde på et passe antall lag og lage gode treningsgrupper for ungdomsfotballen som en helhet.
Tilsvarende kan være aktuelt i jentefotballen fra og med 7’er fotball.

I ungdomsfotballen er hovedregelen er en kamp per uke per spiller, men unntak av turneringer
og ekstra cupkamp noen få uker. I barnefotballen ønsker vi også en kamp eller en kampdag med
flere kamper per uke. Følgelig skal en spiller som hospiterer kun spille kamp med et av lagene
hver uke.