Alle utdannede klubb- og rekrutteringsdommere skal få utdelt en enkel utstyrspakke. Videre skal
Bjørdal IF fotball holde et klubbdommerkurs hvert år, og alle trenere skal i løpet av nær framtid
få oppfølging minst en gang hver sesong på feltet. Sistnevnte gjennomføres av dommeransvarlig
i klubben. Alle klubbdommere får mulighet til å delta på interne trenerkurs og fagsamlinger i
klubb. I tillegg ønsker klubben å lage et dommermiljø og arrangere dommersamlinger.
Kampverten på hvert lag/årskull har også et ansvar for å skape en god ramme rundt kampene. Til
slutt blir alle trenere og spillere opplært i Fair play og til å vise respekt for dommeren.