ÅRSMØTE I BIF FOTBALLGRUPPE 2018
Avholdes på klubbhuset den 6.mars 2018 - kl. 19.00. 
Innkomne forslag må være fotballstyret i hende innen 26.februar 2018
Forslag sendes til: fotball@bjorndal-if.no

Fotballstyret i BIF