Styret innkaller herved til årsmøte i Bjørndal Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes den 14.mars kl 18 på Seterbråtveien 4, 1271 Oslo (klubbhuset på Meklenborg).
Se vedlagte dokumenter.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret