Det er åpen dag på følgende datoer:

Torsdag 03/05 kl16:00 til 18:30
Lørdag 26/05 kl 10:00 til 16:00
Mandag 28/05 kl 16:00 til 18:30
Torsdag 31/05 kl 16:00 til 18:30
Søndag 03/06 kl 10:00 til 16:00

For mer info. sjekk linken under eller ta kontakt på klatringbif@gmail.com

http://klatringbif.no/tilbud/open-dag/

Vi ønsker alle velkommen