Påmelding gjøres ved å sende en e-post til post@bjorndal-if.no