Påmelding til post@bjorndal-if.no. Se vedlagt invitasjon under.