Styremøter

Flere datoer med oppstart kl 19:00

14 august

11 september

9 oktober

6 november

4 desember

Den første halvtimen er åpen for alle, så da er det bare å møte opp.

Sted: Møterommet i Bjørnholthallen.

 

Opplæring i LIVE kampregistrering

22 august

Etter sommeren vil det ikke lenger være mulig å registrere kampresultater på papir. Alle lag må derfor lære seg LIVE registrering. Onsdag 22. august har vi holdt av til opplæring. Vi har satt opp en egen plan for å gjøre dette så effektivt som mulig. Sted: Møterommet i Bjørnholthallen.

Møtetidspunkt:

               18.00 – 18.45 Opplæring for J2010, J2009, G2010 og G2009

               18.45 – 19.30 Opplæring for J2008, J2007, G2007 og G2005

               19.30 – 20.15 Opplæring for J2005, J2003, J2001, G2004 og G2000

               20.15 – 21.00 Gjennomgang og opplæring av trenere

For de som har tilgang på Ipad eller lignende nettbrett er det anbefalt å ta med dette da vi har begrenset med tilgang til dette i klubben.

 

Stormøte for alle frivillige

5 september 

Det avholdes stormøte for alle frivillige i klubben 5 september på  Grendehuset. Invitasjonen er sendt ut til alle frivillige i klubben, men flott om dere prøver og få med så mange som mulig fra trenerteamene på denne samlingen.

 

Dugnad på  tildelte minirunder

Flere datoer

Minirunde 1 - lørdag 22 september

Minirunde 2 - lørdag 24 november

Minirunde 4 - lørdag 19 januar

 

Her må vi jobbe sammen slik at dette kan gjennomføres på en god måte så vi beholder regionens tillit til oss som arrangører. Ypperlig anledning også for de eldre spillerne å delta på dugnad.  

 

Lagfotografering

25 og 26 oktober

Styret har inngått avtale med Fotoekspressen om fotografering av lag og portrett. Fotograferingen er gratis, og alle får tilbud om å kjøpe lagbilde og portrett. Lagbildene blir trykket i Nordstrand blad, noe som blir fin promotering av klubben. Håper alle tar seg tid til å bli med på dette!

 

Annet:

Obligatorisk oppmøte på trenermøter og foreldrekontaktmøter

Håndballstyret har strevet litt med deltagelse til disse møtene. Noen er kjempeflinke til å møte, andre ser vi sjelden. Disse møtene er veldig viktige arenaer for info fra styret, og for intern erfaringsutveksling i gruppene. Kan du ikke delta, er det viktig å gi beskjed til den som innkaller.

For å understreke hvor viktig dette er, vil vi trekke 500 kr fra lagkassene ved ugyldig fravær. Ugyldig fravær er fravær som ikke er varslet til, og godkjent av den som innkaller til møtet. Seniorlagene har frivillig deltagelse på foreldrekontaktmøter.

Hilsen Styret