Hovedstyret i BIF ønsker å innkalle alle frivillige i idrettsforeningen til et orienteringsmøte vedrørende klubbens nåværende situasjon. Vi ber alle trenere, lagledere, styremedlemmer og andre engasjerte i klubben stille på møtet, da det vil bli gitt viktig informasjon.


Norges Idrettsforbund v/Kathe Langvik vil være tilstede og leder møtet i samarbeid med ledelsen i BIF.


Agenda: Klubbens økonomi og videre drift.


Sted: Bjørndal Grendehus
Dato: onsdag 5. september
Kl: 18:00


Etter orienteringen åpnes det for spørsmål. Det vil bli enkel servering i form av kaffe, frukt etc.