Hjertelig velkommen til markering av frivillighetens dag 5 .desember på Bjørndal Grendehus.

Her skal bydelens frivillige feires og vi håper at det er mange av oss i Bjørndal Idrettsforening som melder seg på. Dette er en fin mulighet til å vise frem noe av Bjørndals engasjement overfor bydelen!  

Påmelding innen 28.11 til: bsn-frivillighet@bsn.oslo.kommune.no