Innkomne forslag må være fotballstyret i hende innen 26.februar 2019
Forslag sendes til: fotball@bjorndal-if.no.

 

 

Fotballstyret ønsker at det stiller minimum en representant

fra hvert årskull.