Styret i Bjørndal IF oppfordrer medlemmer til å stille på årsmøte tirsdag 19. mars kl. 18.00 på klubbhuset på Meklenborg.

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, det vil si innen 5. mars 2019. Forslaget kan sendes til post@bjorndal-if.no.

 

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. De vil være tilgjengelig på vår hjemmeside bjorndal-if.no  eller kan tilsendes per e-post på forespørsel til post@bjorndal-if.no.

 

Alle medlemmer i Bjørndal IF er velkommen på årsmøtet. Husk at for å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret