Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Elisabeth Fredheim Faanes gerdaef@hotmail.com 99549615
Nestleder Anne Hjelleset annehjelleset@msn.com 95260663
Kasserer Soliman Sarwar soliman.sarwar@privatmegleren.no 90517305
Barneidrettsansvarlig Lars Christian Torp lctorp@kinly.com 90360252
Representant Håndball Gina Mikarlsen gina.mikarlsen@sweco.no 41618866
Representant Fotball Sven-Johnny Sundtjønn sven-johnny@outlook.com 90977821
Representant Ski/sykkel Lars B. Halvorsen lars.boye.halvorsen@coop.no 91898521
Varamedlem Tone Gustavsen tonegus@hotmail.com 99597903
Varamedlem Øyvind Løkling oyvind@lokling.com 90065646