Medlemsavgift

Alle medlemmer er pliktig til å betale medlemsavgift. Medlemmer er definert som alle som utøver organisert aktivitet i Bjørndal IF, og alle tillitsvalgte. Tillitsvalgte er definert som trenere, lagledere/foreldrekontakter, dommere og styremedlemmer. I tillegg tilbyr vi støttemedlemskap.

Medlemsavgiften i BIF er 100 kr.

Den gjelder for ett kalenderår.

 

Treningsavgift

Fra og med det året barnet fyller 7 år må man betale treningsavgift. Treningsavgiften dekker kostnader klubben får for å drive idrett. Satsene for treningsavgift i BIF er som følger:

  • Årskull 2013, 2012: 1100 kr
  • Årskull 2011, 2010, 2009, 2008: 1600 kr
  • Årskull 2007, 2006: 2000 kr
  • Årskull 2005 og eldre: 2200 kr

I håndball og allidrett deles treningsavgiften i to innbetalinger i løpet av året.

 

Klatring

Klatregruppa har ikke treningsavgift, men en egen deltakeravgift for klatreskolen på 2200 kr pr. halvår.